Polityka prywatności

Has Group sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie  przy ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455556 – Operator Serwisu Internetowego pok.pl jako Administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jest świadom zagrożeń wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z usług serwisu pok.pl często wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Szanujemy Państwa prywatność i z tego też powodu przedstawiamy naszą polityką prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo m.in. jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Wskażemy także stosowane przez nas sposoby kontaktu a także informacje dotyczące możliwości zmiany, poprawiania i usuwania danych osobowych. Wierzymy, iż zawarte poniżej informacje pozwolą Państwu na uzyskanie pełnego obrazu naszej polityki przetwarzania danych.

 

Jakie dane zbieramy?

Serwis pok .pl świadczy usługi określone w Regulamienia. W związku z powyższym zbieramy dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).

Dane podawane przez Użytkowników

Usługa „Zamów opinię” są usługami płatnymi. Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora portalu www.paylane.pl otrzymujemy Państwa dane, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz inne podane przez Państwa.

 

Na życzenie Klientów będących konsumentami wystawiamy faktury VAT. W przypadku przedsiębiorców wystawienie faktury VAT następuje w każdym przypadku. Dla wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko lub firma, NIP (tylko przedsiębiorcy), adres zamieszkania lub siedziby.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych automatycznie są zbierane dane dotyczące tych wizyt przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań (web analytics), w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez Operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu prawidłowego wykonania usług, z których Państwo korzystają lub zamierzają skorzystać, promocji własnych usług, wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz w razie wyrażenia zgody – w celach marketingowych. W szczególności podawane przez Państwa dane są wykorzystywane w celu rejestracji i logowania, obsługi złożenia zamówienia na opinię prawną/dokument, obsługi płatności, sporządzenia opinii/dokumentu, udzielenia odpowiedzi na pytania („Zapytaj prawnika”) i doprecyzowania do opinii prawnych, wysyłki „Newslettera” .

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: – firma hostingowa, biuro księgowe, operator płatności, operator pocztowy, operator marketing automation, współpracujący prawnicy oraz obsługa IT – na podstawie stosownych umów powierzenia i w celu realizacji świadczonych na Państwa rzecz usług.

W pozostałym zakresie Państwa dane mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie posłużą nam do analizy Państwa zachowań na stronach serwisu pok.pl, celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług serwisu pok.pl. Dane te są pozyskiwane przez serwer w sposób zautomatyzowany. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu monitorowanie poziomu stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionych dostępem do danych osobowych, udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności serwisu.

Kontakt

Świadczenie usług polegających na udzielaniu porad prawnych często wiąże się z potrzebą uzyskania informacji na temat Państwa sytuacji faktycznej lub prawnej. Z tego też powodu podane przez Państwa dane takie jak: adres e-mail, numer telefonu czy adres pocztowy mogą zostać wykorzystane celem skontaktowania się z Państwem. Pozwoli to Państwu na uzyskanie rzetelnej porady prawnej i odpowiedzi na zadane pytania.

Kontakt z naszej strony może obejmować także wysyłanie informacji systemowych o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, o nowych wiadomościach, itp. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością naszą i naszych kontrahentów mogą będą przesyłane na podane przez Państwa adres e-mail tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym.

 

Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), ), zapewniamy Państwu swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmiany, poprawiania oraz usuwania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych

przez okres 6 lat, do ostatniego dnia roku kalendarzowego  – po wykonaniu umowy i obowiązków cywilnoprawnych z niej wynikających na rzecz konsumenta

przez okres 3 lat, do ostatniego dnia roku kalendarzowego  – po wykonaniu umowy i obowiązków cywilnoprawnych z niej wynikających na rzecz przedsiębiorcy

przez okres 3 lat – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały przekazane przy przyjmowaniu zamówienia na usługi, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy na jej realizację.

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody

W każdym przypadku wszelkie informację i pomoc dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez administratora uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Inspektorem Ochron Danych Osobowych, pod adresem iod@pok.pl

 

Pliki „cookies”

Co to są pliki cookies?

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp. Jak to wygląda w praktyce?

Otóż serwer dzięki zapisywanym plikom cookies może sprawdzić, czy z danego komputera oddany został głos w sondzie. Ponadto dostosowuje na przykład reklamę znajdującą się na stronie WWW tak, aby nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego użytkownika.

Pliki cookies używa więc w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Oprócz tego, możemy zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. Pomoże to nam monitorować i sprawdzać działanie naszej Witryny. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla nas potrzebne dane.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych.

Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

Internet Explorer

FireFox

Opera

Chrome

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Narzędzia, którymi posługujemy się dla zapewnienia ochrony danych osobowych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania nasi pracownicy sprawują stały nadzór nad procesem przetwarzania danych udzielając upoważnień tylko w przypadkach i zakresie, w jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem. W powyższym zakresie wykorzystujemy w szczególności szyfrowane protokoły SSL a także zabezpieczenie centrum danych z kontrolą dostępów i szyfrowaniem haseł.

Administratorem danych jest Has Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.