fbpx
a
M
Dla Ciebie i Rodziny
Dla biznesu
Dla Startupów
O nas

Porady Prawne dla Biznesu – Podsumowanie Planu i Zakres Cenowy

Plany Prawne dla Biznesów zapewniają ci ekonomiczny dostęp do kancelarii prawnej w celu konsultacji w każdej kwestii prawnej związanej z działalnością, przeglądu umów, pomocy w odzyskiwaniu długów i nie tylko. Rozpocznij swój plan jeszcze dzisiaj i porozmawiaj z prawnikiem.

Nabyj Plan i Skorzystaj teraz z Porady Prawnej

Zabezpieczenie prawne dla Twojego biznesu jest niezwykle istotne. Równie istotne jest mieć różnorodne opcje. Proponujemy trzy poziomy ochrony prawnej, dostosowane do różnych rozmiarów małych firm. Dzięki temu płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne.

Biznesowy Podstawowy Pakiet Prawny

Biznesowy Pakiet Prawny Premium

Biznesowy Pełen Zakres Pakietu Prawnego

Opłata

129 PLN

Płatność miesieczna

189 PLN

Płatność miesięczna

249PLN

Płatność miesięczna

p

Porady, konsultacje

p

Dedykowane konsultacje online lub we wskazanej Kancelarii

p

25% Rabat dla Członków na dodatkowe usługi

p

Liczba użytkowników

2

3

5

p

Pisma lub rozmowy telefoniczne

10 rocznie / maks. 3 w miesiącu

20 rocznie / maks. 5 w miesiącu

30 rocznie / maks. 8 w miesiącu

p

Weryfikacja dokumentów

10 rocznie /  maks 15 stron/ maks 3 w miesiącu

20 rocznie /  maks 20 stron/ maks 5 w miesiącu

30 rocznie /  maks 30 stron/ maks 8 w miesiącu

p

Przygotowanie dokumentów

1 rocznie /  maks 15 stron/ 

2 rocznie /  maks 20 stron/

3 rocznie /  maks 30 stron/ 

p

Wezwania do zapłaty

 maks 5 w miesiącu

maks 10 w miesiącu

maks 15 w miesiącu

p

Usługi o stałej opłacie

Zgłoszenie: Znak Towarowy lub Prawa Autorskie: maks. 1 w roku/ 400PLN

Przygotowanie dedykowanej umowy poza pakietem / maks 20 stron / 250PLN 

Zgłoszenie: Znak Towarowy lub Prawa Autorskie: maks. 1 w roku/ 200PLN

Przygotowanie dedykowanej umowy poza pakietem / maks 20 stron / 250PLN

p

Usługi prawne związane z kontrolami administracyjnymi

10 h konsultacji

20h konsultacji 

Co obejmuje Plan Biznesowy

Plan Biznesowy Programu Ochrony Konsumenta zapewnia dostęp do kancelarii prawnej, która pomoże twojej firmie w wielu różnych sprawach prawnych związanych z działalnością, wszystko to za niski miesięczny koszt abonamentu. 

Porady, konsultacje

Zadzwoń do kancelarii prawnej w ramach planu w celu uzyskania porad dotyczących kwestii prawnych związanych z twoim biznesem. Kancelaria prawna w ramach planu może także przeprowadzić dodatkowe badania prawne dla każdej sprawy, którą przedstawisz.

Analiza dokumentów

Dokumenty prawne związane z działalnością biznesową mogą być skomplikowane i trudne do zrozumienia. Pozwól swojej kancelarii prawnej pomóc Ci w tym. Przedstaw określoną liczbę dokumentów prawnych biznesowych rocznie w celu ich przeglądu. 

Wezwania do zapłaty

Prawnik w ramach planu może przygotować określoną liczbę listów windykacyjnych w imieniu twojego biznesu każdego miesiąca. 

Dedykowane konsultacje

Korzystaj z określonej liczby konsultacji telefonicznych w sprawach prawnych każdego roku, dotyczących różnych obszarów, takich jak kwestie podatkowe, papiery wartościowe, własność intelektualna, imigracja i wiele innych.

Pisma lub rozmowy telefoniczne

Prawnik w ramach planu może redagować listy lub prowadzić rozmowy telefoniczne w imieniu twojego biznesu. Otrzymuj określoną liczbę listów lub rozmów telefonicznych rocznie w sprawach prawnych związanych z twoją działalnością.

Pakiet Podstawowy

129PLN/mies.

Pakiet Premium

189PLN/mies.

Pakiet Max

249PLN/mies.

Wybierz Odpowiedni Plan dla Twojego Biznesu

Ochrona prawna to kluczowa sprawa dla każdej firmy. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z naszymi pakietami prawnych abonamentowych oraz pojedynczymi modułami dodatkowymi.

Nasze rozwiązania, takie jak Pakiet Bezpieczny Pracodawca, Pakiet Windykacja i Pakiet Pisma Prawne, dostarczą Ci spokoju ducha przez cały rok, dzięki opłacie jednorazowej. Z nami Twoja firma będzie miała silne oparcie w trudnych kwestiach prawnych. Wybierz dostosowany do swoich potrzeb pakiet lub moduł i zabezpiecz swoją działalność na kolejny rok.

Pakiet Windykacja
Pakiet Bezpieczny Pracodawca
Pakiet Pisma Prawne

 • Wystosowanie 10 wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do zapłaty wysyłanych przez kancelarię adwokacką
 • przed wysłaniem każdego wezwania do zapłaty, do dłużnika zostaje wykonany telefon z kancelarii adwokackiej z informacją o wysłaniu wezwania oraz o konsekwencjach nie opłacenia w dalszym czasie płatności. Pismo nieodebrane, jest uważane za skutecznie doręczone
 • Przygotowanie przez kancelarię i złożenie wniosku do EPU – czyli nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Opłata za złożenie wniosku EPU wynosi 5% wartości długu – płatne dodatkowo w przypadku ustalenia z klientem, że taki pozew składamy (koszty sądowe i zastępstwa adwokackiego są zasądzane razem z wierzytelnością i to dłużnik jest zobowiązany do ich pokrycia)
 • Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym automatycznie otrzymuje klauzulę wykonalności, więc klient po otrzymaniu wyroku i upływie czasu na odwołanie może udać się do kancelarii komorniczej, która zajmie się dalszą windykacją
 • Indywidualnie przygotowana umowa o pracę
 • Indywidualnie przygotowana o dzieło – analiza prawna działalności przedsiębiorcy i przygotowanie umowy, która w przypadku kontroli zus nie zostanie podważona, co skutkuje naliczeniem wstecz składek zus od wynagrodzenia oraz podatku PIT
 • Indywidualnie przygotowana zlecenie, która nie zostanie podważona w przypadku kontroli ZUS czy PIP jako nosząca przesłanki umowy o pracę
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa o zakazie konkurencji/lojalnościowa
 • przygotowanie regulaminu pracy
 • W RAMACH UMOWY PRZYGOTOWUJEMY MAX 10 DOKUMENTÓW

 • sprzeciw od nakazu do zapłaty
 • wniosek o usunięcie negatywnych wpisów 
 • wypowiedzenie umowy / rezygnacja z usługi
 • wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych 
 • wezwanie do przedstawienia dowodów na zawarcie umowy 
 • odstąpienie od umowy zawartej pod wpływem błędu

Pakiet umożliwia przesłanie 10 pism w ciągu roku

W czym Program Ochrony Konsumenta może pomóc Twojej firmie

W tematach poniżej ale nie ograniczamy sie tylko do nich

Utworzenie firmy
Dzierżawa Sprzętu
Zatrudnianie/Zwalnianie
Spory Między Najemcą a Wynajmującym

Reklamacje Klientów
Strefy Miejskie
Umowy Ustne
Kradzież Tożsamości
Zgodność z Przepisami Rządowym

Wspólne Przedsięwzięcia Upadłość
Odszkodowania dla Pracowników
Nękający Wierzyciele
Problemy z Dostawcami