Otwieranie oddziałów Spółek LTD to  nowa usługa dla naszych klientów celem zabezpieczenia majątku osobistego i firmowego przed negatywnymi skutkami działań urzędniczych oraz poprawienie komfortu prowadzenia biznesu w Polsce. Istotną informacją dla naszych klientów jest fakt, że otworzenie oddziału nie jest warunkowane  przeniesieniem firmy za granicę.

 

Korzyści wynikające z otwarcia Spółki LTD z oddzialem w Polsce:

– należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%,

– całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,

– oddział spółki Ltd nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,

– na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,

– oddział podlega brytyjskiemu ustawodawstwu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,

– oddział spółki Ltd może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,

– w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach,

– oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,

– otworzenie oddziału spółki Ltd powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,

– oddział nie podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty ksiegowej w sposób transparentnyi nie budzący watpliwośći dla organów skarbowych. Natomiast otrzymane środki pienieżne przez spółkę matkę podlegaja roliczeniu pod jurysdykcją brytyjską.

Brexit niezależnie od tego w jakiej formie się dokona, nie ma dosłownie żadnego wpływu na funkcjonowanie oddziału.
Zapraszamy do kontaktu i bezpośredniej rozmowy na temat naszych rozwiązań.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.[/vc_column_text]

    [/vc_column][/vc_row]