0

Prawa konsumentów, które powinieneś znać

Wiedza na temat podstawowych praw konsumenta pozwoli Ci świadomie z nich korzystać, egzekwować je i skutecznie uczestniczyć w rynku. Aby chronić swoje interesy, musisz znać obowiązki przedsiębiorców, dzięki temu zyskujesz możliwość dochodzenia swych roszczeń. Oto kilka praw konsumenta, które mogą Ci w tym pomóc!

  1. Prawo do dowolności (zakupy w dowolnym miejscu, według własnego uznania)
  2. Prawo do zwrotu (jeżeli towar jest wadliwy, niesprawny – możesz go zwrócić)
  3. Prawo do porównania cen (sprzedawca powinien ułatwić porównanie produktów pod względem cen)
  4. Prawo do zmiany zdania
  5. Prawo do uczciwości (konsument nie może być wprowadzony w błąd)
  6. Prawo do ochrony (wysokie normy bezpieczeństwa żywności i innych towarów konsumpcyjnych)
  7. Prawo do informacji (np. na temat składu produktu, jego trwałości, pochodzenia, sposobów przechowywania, różnorodnych zagrożeń, np. w przypadku leków, wyrobów tytoniowych lub kosmetyków)
  8. Ekonomiczne prawa konsumenta (ochrona przed krzywdzącymi treściami umów, niewłaściwą jakością świadczenia – np. gwarancji)
  9. Prawo do ochrony przed nieuczciwą reklamą (sprzeczną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, ingerującą w sferę prywatności, np. przesyłanie niezamówionych towarów)
  10. Prawo do reprezentacji swoich interesów (np. przed organizacje konsumenckie lub inne specjalne organy)

Oprócz zdobycia podstawowej wiedzy, warto na bieżąco śledzić nowe informacje na ten temat. W 2014 roku doszło do kilku zmian w prawach konsumenta. Nowa ustawa precyzyjnie określa wady towaru i daje większe możliwości składania reklamacji. Świadomy konsument wybiera odpowiedzialnie, dlatego sprawdzaj, pytaj, reaguj i przede wszystkim korzystaj z coraz większych praw, jakie Ci przysługują!

Dodaj komentarz