FUNDACJA OMEGA POMAGAMY

Fundacja Omega Pomagamy została powołana w lipcu 2012 roku z inicjatywy ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. jako instytucja pozarządowa, której misją jest pomoc w dążeniu do zagwarantowania godnego życia każdemu człowiekowi poprzez szereg działań mających na celu uświadomienie przysługujących mu uprawnień oraz przywilejów, które może skutecznie egzekwować, zarówno od państwa jak i osób trzecich.U nas niezamożne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej osoby pokrzywdzone lub potrzebujące wsparcia prawnego znajdują fachową pomoc. Przystępujemy również m.in. do postępowań sądowych i administracyjnych w charakterze organizacji społecznej.Suma darowizn, dotacji i innych przychodów z działalności statutowej Fundacji osiągnęła w 2016 r. kwotę: 120 207,00 zł

FUNDACJA OMEGA POMAGAMY Biuro organizacji czynne: pn. – pt. w godz. 09:00 – 17:00 00-680 Warszawa, ul. Poznańska 3 lok. 18 Infolinia: 795 143 701 kontakt@fundacja-omega.pl NIP: 701 035 15 61 REGON: 146256456 KRS: 0000429772 Darowizny na cele statutowe: FUNDACJA OMEGA POMAGAMY 00-680 Warszawa, ul. Poznańska 3 lok. 18 Millenium Bank Nr konta: 18 1160 2202 0000 0002 2577 7777

PORADY PRAWNE

Fundacja Omega Pomagamy udziela konsultacji prawnych w Warszawie (ul. Poznańska 3/18).

Pierwsza porada prawna jest bezpłatna, natomiast dalszy jej zakres jest płatny w formie ,,cegiełki” na rzecz Fundacji. Kwota jest ustalana adekwatnie do nakładu pracy prawnika i możliwości finansowych zainteresowanego.

Fundacja udziela porad prawnych w następujących obszarach:

1. Prawo cywilne o pełnym zakresie:

  • prawo własności, ochrona posiadania,
  • porady prawne we wszelkich sprawach spadkowych, prowadzenie postępowań m.in o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku,
  • prawo zobowiązań, analiza treści umów cywilno-prawnych,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze, kwestie alimentacyjne, sprawy rozwodowe, opieka nad dziećmi,
  • prawo rzeczowe, analiza małżeńskich ustrojów majątkowych,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę na osobie lub mieniu z tytułu wypadku komunikacyjnego oraz błędów medycznych.

2. Sprawy z zakresu prawa karnego oraz administracyjnego.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 22 765 64 60
e-mail: sekretariat@fundacja-omega.pl

Przed umówieniem spotkania, w miarę możliwości, prosimy o krótki opis sprawy drogą mailową.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.